Morrens, Coelst & Somers, Notarissen te Bonheiden

 

Morrens, Coelst & Somers

Notarissen te Bonheiden

Hoe jezelf en je vermogen beschermen wanneer je het niet (meer) alleen kan?

10 december 2014

Een mensenleven hangt aan elkaar van beslissingen. Sommige volwassenen kunnen die niet (meer) alleen nemen en moeten daarbij worden geholpen. De wetgever voorziet daarvoor nu één nieuw beschermingsstatuut.
Sinds 1 september 2014 is een nieuw beschermingsstatuut van kracht, gebaseerd op het oude statuut van het voorlopig bewind. De overige beschermingsstatuten (zoals o.a. de verlengde minderjarigheid) worden in het nieuwe statuut opgenomen. Ook de buitengerechtelijke bescherming door middel van een lastgeving krijgt een wettelijk kader.
Bovenal is het uitgangspunt veranderd: mensen, ook met een beperking, van welke aard ook, moeten hun leven kunnen blijven leiden. De nieuwe wet vertrekt daarom van hun mogelijkheden: wat kunnen ze nog zelf beslissen, bij welke beslissingen hebben ze hulp nodig en welke worden beter in hun plaats genomen?
U leest er alles over in een nieuwe praktische gids die in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting en FOD Justitie tot stand kwam.

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan info@privanot.be .